Niedziela Palmowa

2016_niedziela_palmowa_02Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna w kościele najważniejszy czas Wielkiego Tygodniu oraz Triduum Paschalnego. To dzień bardzo uroczysty, kiedy wspominamy wjazd Jezusa do Jerozolimy. Na jego pamiątkę w kościołach odbywają się procesje z poświęconymi palmami.

O godz. 9.30 Mszy św. z procesją dookoła kościoła przewodniczył Ks. Proboszcz. Natomiast podczas Mszy św. o godz. 11.00 ks. Sławek zaprosił dzieci do poświęcenia palm i również uczestnictwa w procesji rozpoczynającej Mszę św. Pod zakończeniu Eucharystii zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie! Szczególne podziękowania składamy tym dzieciom, które przez cały Wielki Post gorliwie uczestniczyły w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i przyniosły do kościoła Krzyże złożone z elementów układanki, które podczas tych nabożeństw otrzymywały.

Zwieńczeniem obchodów Niedzieli Palmowej był wieczorny wyjazd do bydgoskiej Doliny Śmierci na Misterium Męki Pańskiej. Chętnych było niewielu, bo zmieściliśmy się do jednego samochodu. Ale ci, którzy mieli ochotę tam pojechać, a tego nie zrobili powinni żałować, bo misterium, jak co roku, było niezwykłym przeżyciem.

Nowy ministrant

2016_ministrant_niedziela_palmowa_04W Niedzielę Palmową, podczas Mszy św. o godz. 11.00, jeden z chłopców, Daniel Kunicki, od kilku miesięcy przygotowujący się do nowej posługi, został ustanowiony ministrantem. O włączenie do grona Liturgicznej Służby Ołtarza poprosił Ks. Proboszcza w imieniu Daniela, opiekun ministrantów, ks. Andrzej. Dokonało się to przez nałożenie Danielowi kołnierza ministranckiego. Następnie nowy ministrant złożył przyrzeczenie.

Danielowi życzymy, aby posługiwanie przy ołtarzu Pańskim było dla niego źródłem Bożego błogosławieństwa oraz okazją do wzrostu i ciągłego pogłębiania przyjaźni z Panem Jezusem, a naszej wspólnocie, by było jak najwięcej chłopców chętnych do służby przy Bożym ołtarzu.

Ustanowienie lektorów

W dzień św. Józefa, 19 marca, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu miała miejsce niecodzienna uroczystość. Ponad 70 ministrantów z całej diecezji zostało ustanowionych lektorami. Ceremoniom przewodniczył rektor Seminarium, ks. kanonik prof. Dariusz Zagórski.

W wypełnionej po brzegi kaplicy zebrali się nie tylko kandydaci na lektorów, ale i ich rodzice, najbliżsi, a także wielu księży opiekunów. Wśród nowo ustanowionych lektorów aż siedmiu to ministranci naszej parafii. Są to: Dawid Dombrowski, Dawid Kasperek, Kacper Kondracki, Radosław Krajewski, Kacper Olszewski, Jan Skoczylas i Tomasz Słomka. Razem z nimi w toruńskiej uroczystość brał udział ks. Andrzej, który odpowiadał za przygotowanie nowych lektorów do ich posługi w całym rejonie grudziądzkim.

Po homilii ks. Dawid Urbaniak, diecezjalny duszpasterz LSO, poprosił Ks. Rektora o ustanowienie lektorów i zapewnił o ich dobrym przygotowaniu. Po modlitwie kandydaci podchodzili parami do przewodniczącego liturgii i przyjmowali z jego rąk Ewangeliarz. Towarzyszyły temu obrzędowi słowa: „Przyjmijcie księgę Pisma Świętego, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych”, na które lektorzy odpowiadali „Amen”. Pod koniec obrzędów złożyli podziękowani i przyrzeczenie słowami: „Dziękując Bogu za łaskę powołania do służby lektorskiej, przyrzekamy powierzone zadania wypełniać gorliwie i sumiennie; przyrzekamy czytać wyraźnie słowo Boże i według niego żyć. Amen.”

Cieszymy się z nowych lektorów naszej parafii i życzymy im obfitości Bożego błogosławieństwa w codziennej posłudze Bogu i naszej wspólnocie.

Rekolekcje parafialne

Od V Niedzieli Wielkiego Postu nasza parafia przeżywała coroczne rekolekcje. Poprowadził je ks. Sławomir Skonieczka, proboszcz parafii w Hartowcu i dyrektor tamtejszego ośrodka rekolekcyjnego, a prywatnie kolega z roku naszego Księdza Proboszcza. Przez cztery kolejne dni opowiadał o tajemnicy Bożego Miłosierdzia, które zgłębialiśmy wspólnie wsłuchując się w Jezusowe przypowieści. Ostatnia nauka to zachęta do praktykowania w swojej codzienności uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała.

Równocześnie trwały rekolekcje szkolne. Codziennie wszyscy uczniowie (od pierwszych klas szkoły podstawowej po maturzystów z Liceum) gromadzili się w kościele na naukach i wspólnej modlitwie. Zwieńczeniem rekolekcji szkolnych było przeżycie Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii. Bogu niech będą dzięki za czas tegorocznych rekolekcji!

Obchody 2. rocznicy śmierci ks. kanonika Janusza Majewskiego

2016_poswiecenie_ronda_04W środę, 17 lutego, nasza wspólnota parafialna obchodziła drugą rocznicę śmierci pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła, ks. kanonika Janusza Majewskiego. Obchody rozpoczęły się Mszą św., a ich dopełnieniem było nadanie imienia „Rondo Ks. Janusza Majewskiego” skrzyżowaniu z ruchem okrężnym niedaleko naszej świątyni.
Na wieczornej Mszy św. zebrało się w naszej świątyni wielu Parafian i Gości, a wśród nich Prezydent Grudziądza, pan Robert Malinowski, Radni Miasta Grudziądza, Rodzina Ks. Majewskiego, Dyrekcje szkół położonych na terenie parafii, przedstawiciele innych instytucji. Eucharystii przewodniczył dziekan dekanatu Grudziądz II, ks. prałat Henryk Kujaczyński. Koncelebrowali ją kapłani związani ze zmarłym Proboszczem, a także Ks. Proboszcz, który na początku serdecznie przywitał wszystkich zebranych.
Read more

Z toruńskiego Seminarium

2016_seminariumW niedzielę, 14 lutego, w katedrze Świętych Janów w Toruniu, bp Józef Szamocki udzielił klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu błogosławieństwa do posługi lektoratu i akolitatu. Wśród nowo ustanowionych lektorów jest także nasz parafianin, kleryk Mateusz Wiśniewski.
Cieszymy się z kolejnego etapu w docieraniu do upragnionego celu i życzymy Mateuszowi dalszego wzrostu w Bożej łasce. A jako wspólnota parafialna zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci.

Dzień Chorego

2016_dzin_chorego11 lutego kościół czci Matkę Bożą z Lourdes. Zwyczajem naszej parafii stała się Msza św. w intencji chorych z nabożeństwem eucharystycznym i błogosławieństwem dla chorych na sposób lourdzki. Mszy św. sprawował i słowo Boże wygłosił Ks. Proboszcz.
Po modlitwie wszyscy przeszli do salki parafialnej na okolicznościową agapę.

Środa Popielcowa

2016_sroda_popielcowa_0110 lutego, wraz z całym Kościołem, i w naszej parafii rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. W czasie pokutnej liturgii na znak chęci nawrócenia i zmiany swojego życia kapłani posypali nasze głowy popiołem.
Ks. Sławek w swoich kazaniach zachęcał do poważnego potraktowania czasu Wielkiego Postu i całkowitej przemiany swojego życia.
Mamy nadzieję, że tłumy gromadzące się w naszym kościele w Środę Popielcową, równie ambitnie przeżyją cały wielkopostny czas. Pomogą nam w tym nabożeństwa pasyjne: odprawiane w piątki Drogi Krzyżowe (o godz. 16.30 dla dzieci, a o 17.30 dla młodzieży i dorosłych) oraz niedzielne Gorzkie Żale (o godz. 17.15).

Początek kursu lektorskiego

2016_monistrant_02W sobotę, 6 lutego, w naszej parafii zaczęły się przygotowania do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Bierze w nich udział grupa prawie 30 ministrantów z parafii rejonu grudziądzkiego: z Grudziądza (parafie WNMP, Podwyższenia Krzyża Św. i św. Stanisława), Gruty, Chełmna i Wielkich Łunaw.
Organizatorem spotkań jest Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej z rejonowymi duszpasterzami. W naszym rejonie za przeprowadzenie kursu odpowiada ks. Andrzej. Kurs rozpoczął się Mszą św. w kościele na Rządzu, którą sprawował ks. Andrzej. Modliliśmy się o owocne przeżycie kolejnych tygodniu. W Słowie Bożym zachęcił nas do pogłębiania swojej przyjaźni z Chrystusem.
Następnie w salce parafialnej odbyło się spotkanie organizacyjne i pierwsza z katechez mówiąca o historii posłudze lektora i współcześnie obowiązujących przepisach w tej kwestii. Spotykać się będziemy przez kilka kolejnych tygodniu, by przez formację duchową, liturgiczną, biblijną i fonetyczną jak najlepiej przygotować się do nowych zadań w naszych parafiach. Polecamy ten czas opiece Ducha Świętego i Świętych Patronów Służby Liturgicznej.

Jasełka

W Niedzielę Chrztu Pańskiego mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 przedstawiły po Mszy św. o godz. 11 Bożonarodzeniowe Jasełka, które przygotowały wraz ze swoimi katechetkami.
Historia zbawienia zwieńczona narodzinami Jezusa, ubogacona pięknymi śpiewami i układami tanecznymi bardzo podobała się zebranym Parafianom.