NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ I GORZKICH ŻALI ODWOŁANE

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ I GORZKICH ŻALI ODWOŁANE
W związku z istniejącą epidemią koronowirusa oraz z powodu zaostrzonych środków bezpieczeństwa zalecanych przez władze państwowe oraz kościelne jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczne nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
Jednocześnie prosimy o duchową i modlitewną łączność z naszą parafia i zachęcamy do odprawienia Drogi Krzyżowej w swoich domach. Poniżej umieszczamy link do rozważań do poszczególnych stacji, których autorem św. Jan Paweł II.

Zachęcamy również do odśpiewania w domu Gorzkich Żali.

Pomocą niech posłuży ten link: https://www.youtube.com/watch?v=AMNZELUrBjs

Życzymy Wszystkim zdrowia, opieki Naszej Niebieskiej Matki. Niech dobry Bóg nam błogosławi.

Dekret Biskupa Toruńskiego

W związku z Komunikatem Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 r. wprowadzam wszystkie zalecenia Rady Stałej jako obowiązujące na terenie Diecezji Toruńskiej oraz polecam duchownym, aby zapoznali z nimi wiernych.
Zgodnie z pkt. 1 Komunikatu udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca 2020 r.:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.Zachęcam duchowieństwo i wiernych do modlitwy w intencji wszystkich, których dotknęła ta epidemia. Bardzo proszę, aby podczas każdej Mszy św. w modlitwie wiernych pamiętać o chorych i ich bliskich, a także o lekarzach i wszystkich pracownikach służby zdrowia. Zachęcam do wspólnego śpiewu suplikacji „Święty Boże, Święty mocny”, błagalnej modlitwy podejmowanej przez wiernych od wieków w chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie epidemii.

+ Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński

Toruń, 12 marca 2020 r.

Plan kolęd

KOLĘDA 2019/2020

Od 27 grudnia rozpocznie się wizyta duszpasterska zwana kolędą, która jest okazją spotkania duszpasterzy z wiernymi w ich domach. Kapłani kierowani miłością pasterską odwiedzają wiernych z Bożym błogosławieństwem, modlą się razem z domownikami oraz umacniają w wierze i praktykach religijnych. Kolęda ma również służyć pogłębieniu więzi pomiędzy duszpasterzami i parafianami, dlatego postarajmy się, aby uczestniczyć w tym spotkaniu najlepiej w pełnym składzie domowników. Jeśli jest to możliwe w dniu kolędy uczestniczmy najpierw w codziennej eucharystii, od której to błogosławieństwo bierze swój początek.

Kolędujemy w dni powszednie od godz. 16.00, w sobotę i niedzielę od godz. 14.00.

W czasie kolęd biuro parafialne czynne tylko w poniedziałki i środy od godz. 11.00 do 12.00

Podczas kolędy tak jak w ubiegłym roku, prosimy o dodatkowe ofiary budowlane, które przeznaczamy na nowe inwestycje. W 2020 roku planujemy wykonanie elewacji domu parafialnego oraz wykonanie 4 postaci Ewangelistów, które będą umieszczone na filarach przy bocznych wejściach do kościoła. Kopertę z ofiarą budowlaną podpiszmy swoim nazwiskiem i adresem.

Plan kolęd 2019/2020

27 GRUDZIEŃ PIĄTEK GODZ. 16.00

Sobieskiego 30

Kulerskiego 8

Kulerskiego 28

28 GRUDZIEŃ – SOBOTA – GODZ. 14.00

Froelicha 15

Kulerskiego 20 m 1-51

Kulerskiego 20 m 52-91

29 GRUDZIEŃ – NIEDZIELA – GODZ. 14.00

Sobieskiego 32

Froelicha 12 i 13

Sobieskiego 18

30 GRUDZIEŃ- PONIEDZIAŁEK – GODZ. 16.00

Łęgi 1

Sujkowskiego 4 i 6

Sybiraków – domki

2 STYCZNIA – CZWARTEK GODZ. 16.00

Sobieskiego 44

Sosnkowskiego 17

Sobieskiego 21 i 22

3 STYCZNIA – PIĄTEK GODZ. 16.00

piątek Mastalerza 2 m 1-40

Mastalerza 2 m 41-75

Kulerskiego 4 i 22

4 STYCZNIA – SOBOTA GODZ. 14.00

Bałtusia 6

Hubala 3 i 4 Sobieskiego 13

5 STYCZNIA – NIEDZIELA GODZ. 14.00

Sobieskiego 26

Sybiraków 2

Sobieskiego 3

6 STYCZNIA – PONIEDZIAŁEK GODZ. 14.00

Różanowicza

Kulerskiego 5

Sosnkowskiego – domki i Konstytucji 3 Maja

7 STYCZNIA – WTOREK GODZ. 16.00

Sobieskiego 19

Kulerskiego 12 i 18

Gąsiorowskiego 2 m 1-45

8 STYCZNIA – ŚRODA GODZ. 16.00

Gąsiorowskiego 2 m 46 – 90

Sobieskiego 28

Łęgi 11

9 STYCZNIA – CZWARTEK GODZ. 16.00

Hubala 1

Sobieskiego 52

Sobieskiego 20

10 STYCZNIA – PIĄTEK GODZ. 16.00

Sobieskiego 8

Sobieskiego 4

11 STYCZNIA – SOBOTA GODZ. 14.00 

Sobieskiego 17

Sobieskiego 50

Hubala 2

12 STYCZNIA – NIEDZIELA GODZ. 14.00

Sobieskiego 42

Sobieskiego 46

Sobieskiego 7 i 9

13 STYCZNIA – PONIEDZIAŁEK GODZ. 16.00

Hubala 6, Bałtucia 2

Matalerza 4

Kulerskiego 16

14 STYCZNIA – WTOREK GODZ. 16.00

Kulerskiego 6

Kulerskiego 2

Kulerskiego 14

15 STYCZNIA – ŚRODA GODZ. 16.00

Kulerskiego 10

Kulerskiego 7

Rakowskiego 7

16 STYCZNIA – CZWARTEK GODZ. 16.00

Sujkowskiego 2

Sobieskiego 36 i 38

Bałtucia 1

17 STYCZNIA – PIĄTEK GODZ. 16.00

Łęgi 13 

Sobieskiego 23

18 STYCZNIA – SOBOTA GODZ. 14.00

Sobieskiego 6

Sobieskiego 54

19 STYCZNIA- NIEDZIELA GODZ. 14.00

Kulerskiego 3

niedziela Bałtucia 3 i 5

Dębowe Wzgórza, Runa Lęsniego, Borówkowa i nowy blok

20 STYCZNIA – PONIEDZIAŁEK GODZ. 16.00

Sobieskiego 40

Kulerskiego 24

Kulerskiego 30

21 STYCZNIA – WTOREK GODZ. 16.00

Rakowskiego 9

Kulerskiego 26

Rataja i Mazowiecka

22 STYCZNIA – ŚRODA GODZ. 16.00

Sobieskiego 15

Sujkowskiego 1

Sobieskiego 8A

23 STYCZNIA – CZWARTEK GODZ. 16.00

Sobieskiego 14 i 16

Sujkowskiego 3 i 5

24 STYCZNIA – PIĄTEK GODZ. 16.00

Łęgi 5

Jeśli z różnych powodów nie mogliśmy przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie a chcemy pobłogosławić nasze mieszkania, prosimy o osobisty kontakt w Kancelarii Parafialnej lub w zakrystii po mszach świętych.

Dodatkowe kolędy odbędą się w piątek 24 stycznia lub w innym umówionym terminie.