OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 05-12.04.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

NIEDZIELĘ PALMOWĄ 05-12.04.2020

DECYZJĄ BISKUPA TORUŃSKIEGO OD NIEDZIELI PALMOWEJ DO WIELKIEJ SOBOTY LITURGIE WIELKIEGO TYGODNIA ODBYWAĆ SIĘ BĘ BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.

W CIĄGU DNIA KOŚCIOŁY BĘDĄ OTWARTE DO PRYWATNEGO NAWIEDZENIA JEDYNIE PÓŁ GODZINY PRZED CEREMONIAMI WIELKIEGO TYGODNIA KOŚCIÓŁ ZOSTANIE ZAMKNIĘTY.

1.Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wchodzimy przeżywanie najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich. Dni te uobecniają misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Szczytem obchodów świąt wielkanocnych jest Triduum Paschalne. Rozpoczniemy je Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 18.00. W tym dniu dziękujemy Jezusowi za Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

2.W Wielki Piątek cały Kościół adoruje Krzyż Chrystusa, na którym zawisło „Zbawienie Świata”. Początek ceremonii o godz. 18.00. Po ceremoniach adoracja przy Bożym Grobie do godz. 24.00. W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy. Prosimy o przynoszenie kwiatów do grobu Pańskiego bez dekoracji do Wielkiego Piątku. Podczas prywatnego nawiedzenia Grobu Pańskiego prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od siebie oraz zachowania wymaganej w danej chwili ilości wiernych w kościele [ 5 osób].

3. Wielka Sobota to dzień naszego trwania przy Grobie Pańskim. Adoracja od godz. 9.00. Nie będzie w tym roku święcenia pokarmów na wielkanocne stoły. Na stronie internetowej parafii umieszczony zostanie tekst modlitwy poświęcenia pokarmów w naszych domach.Ceremonię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 21.00 dziękując Bogu za dzieło naszego odkupienia i wyznając wiarę w Boską Moc Jezusa wyrażoną w zmartwychwstaniu.

4.Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego msze święte o godz. 7.30, 9.30, 11.00 i 12.30. oraz wyjątkowo w tym roku wieczorem o godz. 18.00. Od tej niedzieli liczba wiernych na liturgii może liczyć 5 osób. Nadal jednak obowiązuje dyspensa Biskupa toruńskiego od uczestnictwa we Mszy Świętej.

5.W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek kancelaria parafialna nieczynna.

6.W zakrystii i domu parafialnym można jeszcze odbierać kartki do spowiedzi wielkanocnej.Przypominamy że czas spowiedzi wielkanocnej trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

7.Za tydzień kolekta gospodarcza na nowe inwestycje w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim którzy wspierają parafię na bieżące utrzymanie wpłacając ofiary na konto

8.Do nabycia w zakrystii,,Niedziela’’ dla dzieci ,,Świat Misyjny’’oraz świece -paschaliki wielkanocne dzieło Caritas wspierające w tym roku seniorów.

9.Polecamy naszą posługę kapłańską Bożej Opaczności, wyrażając nasz głęboki ból z tego powodu, że najważniejsze ceremonie roku liturgicznego odprawimy bez Waszej obecności. Polecamy Was wszystkich naszym modlitwą jednocześnie prosząc o modlitwę za nas, waszych duszpasterzy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WIELKIEGO TYGODNIA

DRODZY WIERNI !

 

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. związaną ze stanem epidemii w Polsce

 

LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTUNIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB!

Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób.

Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

 

OBRZĘDY NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO BĘDĄ SPRAWOWANE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.

Dziękujemy za zrozumienie!

Wasi Duszpasterze

Ważny komunikat

DRODZY WIERNI !

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. związaną ze stanem epidemii w Polsce

LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTUNIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB!

Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób.

Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem przez boczne drzwi od strony plebanii.

Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

OBRZĘDY NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO BĘDĄ SPRAWOWANE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.

Dziękujemy za zrozumienie!

Wasi Duszpasterze

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA W NASZEJ PARAFII

W sobotę (4 kwietnia) nie odbędzie się spowiedź wielkanocna z zaproszonymi kapłanami.

Jako wasi duszpasterze będziemy dyżurować w konfesjonałach od poniedziałku (30 marca) do soboty (4 kwietnia)
od godz. 16.00 do 18.00 i słuchać spowiedzi.

Prosimy, aby w sytuacji, gdyby w kościele w danej chwili było więcej niż 5 osób poczekać na spowiedż w ogrodzie. 

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ I GORZKICH ŻALI ODWOŁANE

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ I GORZKICH ŻALI ODWOŁANE
W związku z istniejącą epidemią koronowirusa oraz z powodu zaostrzonych środków bezpieczeństwa zalecanych przez władze państwowe oraz kościelne jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczne nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
Jednocześnie prosimy o duchową i modlitewną łączność z naszą parafia i zachęcamy do odprawienia Drogi Krzyżowej w swoich domach. Poniżej umieszczamy link do rozważań do poszczególnych stacji, których autorem św. Jan Paweł II.

Zachęcamy również do odśpiewania w domu Gorzkich Żali.

Pomocą niech posłuży ten link: https://www.youtube.com/watch?v=AMNZELUrBjs

Życzymy Wszystkim zdrowia, opieki Naszej Niebieskiej Matki. Niech dobry Bóg nam błogosławi.

Dekret Biskupa Toruńskiego

W związku z Komunikatem Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 r. wprowadzam wszystkie zalecenia Rady Stałej jako obowiązujące na terenie Diecezji Toruńskiej oraz polecam duchownym, aby zapoznali z nimi wiernych.
Zgodnie z pkt. 1 Komunikatu udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca 2020 r.:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.Zachęcam duchowieństwo i wiernych do modlitwy w intencji wszystkich, których dotknęła ta epidemia. Bardzo proszę, aby podczas każdej Mszy św. w modlitwie wiernych pamiętać o chorych i ich bliskich, a także o lekarzach i wszystkich pracownikach służby zdrowia. Zachęcam do wspólnego śpiewu suplikacji „Święty Boże, Święty mocny”, błagalnej modlitwy podejmowanej przez wiernych od wieków w chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie epidemii.

+ Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński

Toruń, 12 marca 2020 r.