Obchody 2. rocznicy śmierci ks. kanonika Janusza Majewskiego

2016_poswiecenie_ronda_04W środę, 17 lutego, nasza wspólnota parafialna obchodziła drugą rocznicę śmierci pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła, ks. kanonika Janusza Majewskiego. Obchody rozpoczęły się Mszą św., a ich dopełnieniem było nadanie imienia „Rondo Ks. Janusza Majewskiego” skrzyżowaniu z ruchem okrężnym niedaleko naszej świątyni.
Na wieczornej Mszy św. zebrało się w naszej świątyni wielu Parafian i Gości, a wśród nich Prezydent Grudziądza, pan Robert Malinowski, Radni Miasta Grudziądza, Rodzina Ks. Majewskiego, Dyrekcje szkół położonych na terenie parafii, przedstawiciele innych instytucji. Eucharystii przewodniczył dziekan dekanatu Grudziądz II, ks. prałat Henryk Kujaczyński. Koncelebrowali ją kapłani związani ze zmarłym Proboszczem, a także Ks. Proboszcz, który na początku serdecznie przywitał wszystkich zebranych.
Read more

Z toruńskiego Seminarium

2016_seminariumW niedzielę, 14 lutego, w katedrze Świętych Janów w Toruniu, bp Józef Szamocki udzielił klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu błogosławieństwa do posługi lektoratu i akolitatu. Wśród nowo ustanowionych lektorów jest także nasz parafianin, kleryk Mateusz Wiśniewski.
Cieszymy się z kolejnego etapu w docieraniu do upragnionego celu i życzymy Mateuszowi dalszego wzrostu w Bożej łasce. A jako wspólnota parafialna zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci.

Dzień Chorego

2016_dzin_chorego11 lutego kościół czci Matkę Bożą z Lourdes. Zwyczajem naszej parafii stała się Msza św. w intencji chorych z nabożeństwem eucharystycznym i błogosławieństwem dla chorych na sposób lourdzki. Mszy św. sprawował i słowo Boże wygłosił Ks. Proboszcz.
Po modlitwie wszyscy przeszli do salki parafialnej na okolicznościową agapę.

Środa Popielcowa

2016_sroda_popielcowa_0110 lutego, wraz z całym Kościołem, i w naszej parafii rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. W czasie pokutnej liturgii na znak chęci nawrócenia i zmiany swojego życia kapłani posypali nasze głowy popiołem.
Ks. Sławek w swoich kazaniach zachęcał do poważnego potraktowania czasu Wielkiego Postu i całkowitej przemiany swojego życia.
Mamy nadzieję, że tłumy gromadzące się w naszym kościele w Środę Popielcową, równie ambitnie przeżyją cały wielkopostny czas. Pomogą nam w tym nabożeństwa pasyjne: odprawiane w piątki Drogi Krzyżowe (o godz. 16.30 dla dzieci, a o 17.30 dla młodzieży i dorosłych) oraz niedzielne Gorzkie Żale (o godz. 17.15).

Początek kursu lektorskiego

2016_monistrant_02W sobotę, 6 lutego, w naszej parafii zaczęły się przygotowania do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Bierze w nich udział grupa prawie 30 ministrantów z parafii rejonu grudziądzkiego: z Grudziądza (parafie WNMP, Podwyższenia Krzyża Św. i św. Stanisława), Gruty, Chełmna i Wielkich Łunaw.
Organizatorem spotkań jest Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej z rejonowymi duszpasterzami. W naszym rejonie za przeprowadzenie kursu odpowiada ks. Andrzej. Kurs rozpoczął się Mszą św. w kościele na Rządzu, którą sprawował ks. Andrzej. Modliliśmy się o owocne przeżycie kolejnych tygodniu. W Słowie Bożym zachęcił nas do pogłębiania swojej przyjaźni z Chrystusem.
Następnie w salce parafialnej odbyło się spotkanie organizacyjne i pierwsza z katechez mówiąca o historii posłudze lektora i współcześnie obowiązujących przepisach w tej kwestii. Spotykać się będziemy przez kilka kolejnych tygodniu, by przez formację duchową, liturgiczną, biblijną i fonetyczną jak najlepiej przygotować się do nowych zadań w naszych parafiach. Polecamy ten czas opiece Ducha Świętego i Świętych Patronów Służby Liturgicznej.