Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

Przez całą Wielką Sobotę wierni dość tłumnie nawiedzali naszą świątynię. A to z racji: trwającej przez cały dzień adoracji Chrystusa Eucharystycznego w Grobie oraz poświęcenia pokarmów na wielkanocny stół.

To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczęło się jednak wieczorem. Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. Andrzej, z którym koncelebrowali ks. Proboszcz i ks. Sławek.

Liturgia rozpoczęła się przed kościołem. Tam nastąpiło poświęcenie ognia, a potem prowadzący nakreślił na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, umieszczając też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża.

Z zapalonym paschałem procesja weszła do nieoświetlonego kościoła. „Światło Chrystusa” – śpiewał kapłan, a wierni zapalali od Paschału świece. W kościele robiło się coraz jaśniej. A gdy po dojściu do ołtarza kapłan trzeci raz pokazał światło Chrystusa, zapalone zostały wszystkie światła. Symbolikę światła wyjaśniło śpiewane orędzie wielkanocne.

Liturgia Słowa była wyjątkowo rozbudowana. Odczytanych zostało aż dziewięć czytań, które pokazały całą historię zbawienia. Do tych treści nawiązała kolejna część celebracji – Liturgia Chrzcielna.

Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Dziś, po litanii do Wszystkich Świętych i błogosławieństwie wody, odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne. Z zapalonymi świecami w ręku wyrzekliśmy się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana, głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznaliśmy wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Kościół, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne.

Następnie przystąpiliśmy do Liturgii Eucharystycznej.

Zwieńczeniem Wigilii Paschalnej była procesja rezurekcyjna. Ogłosiliśmy naszemu osiedlu wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została pokonana! Przy uroczystym śpiewie i biciu dzwonów przeszliśmy dookoła kościoła z Najświętszym Sakramentem.

Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego

2016_Wielki_Piatek_22Po zakończeniu celebracji wielkoczwartkowych aż do rozpoczęcia liturgii Wielkiego Piątku trwała adoracja przy Ciemnicy. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii, a wielu wiernych korzysta jeszcze z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Późnym popołudniem rozpoczęły się najważniejsze obrzędy tego dnia – Liturgia Męki Pańskiej.

Wszystko zaczęło się nietypowo. Służba liturgiczna i kapłani pod przewodnictwem ks. Sławka weszli w ciszy do ołtarza. Ich wejścia nie poprzedził ani dzwonek ani śpiew żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan upadł na twarz, a wszyscy obecni w kościele uklękli. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówiła znacznie więcej.

Zwieńczeniem Liturgii Słowa Ewangelia będąca opisem Męki Pańskiej. Na zakończenie Liturgii Słowa odbyła się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosiliśmy Boga, aby miał w opiece cały świat.

Następnie rozpoczęła się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazały się one ponownie wiernym. Przy uroczystym wniesieniu i odsłanianiu Krzyża Celebrans śpiewał: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Przyszedł czas, aby uczcić znak naszego zbawienia w indywidualnej adoracji.

Po adoracji Krzyża nastąpiła Komunia święta – bez przeistoczenia kapłani rozdali wiernym Ciało Chrystusa, konsekrowane poprzedniego dnia. Nakarmiliśmy się pokarmem, który daje życie wieczne…

Wielkopiątkową liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwała adoracja.

Obchody Wielkiego Czwartku

2016_wielki_czwartek_02W wielkoczwartkowe przedpołudnie Ks. Andrzej i Kamil, lektor naszej parafii, udali się do toruńskiej Katedry św. Janów, by uczestniczyć w Mszy Krzyżma. Zebrało się na niej mnóstwo kapłanów całej diecezji pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. Podczas uroczystej liturgii kapłani odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, a Ks. Biskup poświęcił oleje święte, które trafiły do parafii całej diecezji i służyć będą do udzielania sakramentów świętych.

W naszym kościele o godz. 18.00 rozpoczęła się Msza Wieczerzy Pańskiej. Licznie zebrani wierni wraz z kapłanami dziękowali dobremu Bogu za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczystej Liturgii koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Proboszcz. Przed rozpoczęciem celebracji dzieci, młodzież, Służba Liturgiczna i dorośli Parafianie złożyli kapłanom życzenia z okazji ich święta. W homilii Ks. Proboszcz mówił o tajemnicy Eucharystii i Kapłaństwa, zachęcił do modlitwy w intencji powołań, a zwracając się do ministrantów i lektorów prosił, by nie bali się odpowiedzieć na głos Bożego powołania. W procesji z darami ofiarnymi wspólnota Żywego Różańca ofiarowała parafii piękny biały ornat.

Zakończeniem wielkoczwartkowej Mszy św. było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, symbolizującej modlitwę Jezusa w Ogrodzie Oliwnym oraz pojmanie i uwięzienie. Wieczorna adoracja była odpowiedzią na Chrystusowe zaproszenie „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Niedziela Palmowa

2016_niedziela_palmowa_02Niedziela Palmowa, zwana też Niedzielą Męki Pańskiej, rozpoczyna w kościele najważniejszy czas Wielkiego Tygodniu oraz Triduum Paschalnego. To dzień bardzo uroczysty, kiedy wspominamy wjazd Jezusa do Jerozolimy. Na jego pamiątkę w kościołach odbywają się procesje z poświęconymi palmami.

O godz. 9.30 Mszy św. z procesją dookoła kościoła przewodniczył Ks. Proboszcz. Natomiast podczas Mszy św. o godz. 11.00 ks. Sławek zaprosił dzieci do poświęcenia palm i również uczestnictwa w procesji rozpoczynającej Mszę św. Pod zakończeniu Eucharystii zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie! Szczególne podziękowania składamy tym dzieciom, które przez cały Wielki Post gorliwie uczestniczyły w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i przyniosły do kościoła Krzyże złożone z elementów układanki, które podczas tych nabożeństw otrzymywały.

Zwieńczeniem obchodów Niedzieli Palmowej był wieczorny wyjazd do bydgoskiej Doliny Śmierci na Misterium Męki Pańskiej. Chętnych było niewielu, bo zmieściliśmy się do jednego samochodu. Ale ci, którzy mieli ochotę tam pojechać, a tego nie zrobili powinni żałować, bo misterium, jak co roku, było niezwykłym przeżyciem.

Nowy ministrant

2016_ministrant_niedziela_palmowa_04W Niedzielę Palmową, podczas Mszy św. o godz. 11.00, jeden z chłopców, Daniel Kunicki, od kilku miesięcy przygotowujący się do nowej posługi, został ustanowiony ministrantem. O włączenie do grona Liturgicznej Służby Ołtarza poprosił Ks. Proboszcza w imieniu Daniela, opiekun ministrantów, ks. Andrzej. Dokonało się to przez nałożenie Danielowi kołnierza ministranckiego. Następnie nowy ministrant złożył przyrzeczenie.

Danielowi życzymy, aby posługiwanie przy ołtarzu Pańskim było dla niego źródłem Bożego błogosławieństwa oraz okazją do wzrostu i ciągłego pogłębiania przyjaźni z Panem Jezusem, a naszej wspólnocie, by było jak najwięcej chłopców chętnych do służby przy Bożym ołtarzu.

Ustanowienie lektorów

W dzień św. Józefa, 19 marca, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu miała miejsce niecodzienna uroczystość. Ponad 70 ministrantów z całej diecezji zostało ustanowionych lektorami. Ceremoniom przewodniczył rektor Seminarium, ks. kanonik prof. Dariusz Zagórski.

W wypełnionej po brzegi kaplicy zebrali się nie tylko kandydaci na lektorów, ale i ich rodzice, najbliżsi, a także wielu księży opiekunów. Wśród nowo ustanowionych lektorów aż siedmiu to ministranci naszej parafii. Są to: Dawid Dombrowski, Dawid Kasperek, Kacper Kondracki, Radosław Krajewski, Kacper Olszewski, Jan Skoczylas i Tomasz Słomka. Razem z nimi w toruńskiej uroczystość brał udział ks. Andrzej, który odpowiadał za przygotowanie nowych lektorów do ich posługi w całym rejonie grudziądzkim.

Po homilii ks. Dawid Urbaniak, diecezjalny duszpasterz LSO, poprosił Ks. Rektora o ustanowienie lektorów i zapewnił o ich dobrym przygotowaniu. Po modlitwie kandydaci podchodzili parami do przewodniczącego liturgii i przyjmowali z jego rąk Ewangeliarz. Towarzyszyły temu obrzędowi słowa: „Przyjmijcie księgę Pisma Świętego, otaczajcie ją szacunkiem i wiernie przekazujcie słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi wiernych”, na które lektorzy odpowiadali „Amen”. Pod koniec obrzędów złożyli podziękowani i przyrzeczenie słowami: „Dziękując Bogu za łaskę powołania do służby lektorskiej, przyrzekamy powierzone zadania wypełniać gorliwie i sumiennie; przyrzekamy czytać wyraźnie słowo Boże i według niego żyć. Amen.”

Cieszymy się z nowych lektorów naszej parafii i życzymy im obfitości Bożego błogosławieństwa w codziennej posłudze Bogu i naszej wspólnocie.

Rekolekcje parafialne

Od V Niedzieli Wielkiego Postu nasza parafia przeżywała coroczne rekolekcje. Poprowadził je ks. Sławomir Skonieczka, proboszcz parafii w Hartowcu i dyrektor tamtejszego ośrodka rekolekcyjnego, a prywatnie kolega z roku naszego Księdza Proboszcza. Przez cztery kolejne dni opowiadał o tajemnicy Bożego Miłosierdzia, które zgłębialiśmy wspólnie wsłuchując się w Jezusowe przypowieści. Ostatnia nauka to zachęta do praktykowania w swojej codzienności uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała.

Równocześnie trwały rekolekcje szkolne. Codziennie wszyscy uczniowie (od pierwszych klas szkoły podstawowej po maturzystów z Liceum) gromadzili się w kościele na naukach i wspólnej modlitwie. Zwieńczeniem rekolekcji szkolnych było przeżycie Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii. Bogu niech będą dzięki za czas tegorocznych rekolekcji!