Spotkanie Pokolenia JPII

W piątkowy wieczór, 21 września, nasza świątynia gościła młodzież z Grudziądza na modlitewnym spotkaniu w ramach “Pokolenia Jana Pawła II”.

Dziękujemy diakonii muzycznej za upiększenie naszego spotkania pięknym i głębokim śpiewem.

Dziękujemy także wszystkim, dzięki którym to spotkanie mogło się odbyć, ale przede wszystkim obecnej młodzieży.

Kolejne spotkanie odbędzie się 19 października o godz. 19.30 w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu.

 

Promocja ministrancka i lektorska

W niedzielę, 16 września, po wielomiesięcznych przygotowaniach kandydaci do Służby Liturgicznej  złożyli przyżeczenia ministranckie i lektorskie.

Ministrantami zostali: Adam Polus, Dominik i Jakub Procajło, Dominik Kwiatkowski i Jakub Młynek.

Lektorami zostali: Wioktor Słomka i Hubert Grabowski

Dzień wcześniej, w sobotę 15 września, w parafii pw.w Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu dwóch naszych lektorów przyjęło z rąk ks. bpa Wiesława Śmigla posługę eremoniarza: Radosłw Krajewski i Kornel Lewicki.

Kościół Domowy w naszej parafii

26 sierpnia 2016 roku w parafii św. Stanisława Biskupa na osiedlu Rządz powstał pierwszy krąg Domowego Kościoła w Grudziądzu. Po wielu latach starań, modlitw i zaangażowaniu wielu wspólnot Domowego Kościoła ( z Chełmna i Torunia) a także ks. Sławomira Sobierajskiego i samych rodzin JEST PIERWSZY KRĄG DOMOWEGO KOŚCIOŁA. Powstał w 2016 roku jako krąg pilotowany przez parę animatorów najpierw przez Elę i Pawła Sołdrowskich (z Torunia) a po kilku spotkaniach do końca pilotażu przez Magdalenę i Jarosława Boltów (z Chełmna). Przeprowadzili krąg przez etap ewangelizacji, a następnie wprowadzili go w zagadnienia dotyczące duchowości małżeńskiej, metod pracy kręgu i całego Ruchu.

Read more