Ks. Dawid Szymaniak został mianowany Proboszczem w parafii w Gorczenicy.

Pragniemy poinformować, że ks. Dawid Szymaniak od 1 maja 2020 został mianowany Proboszczem parafii w Gorczenicy. Życzymy ks. Dawdowi wielu łask Bożych, mocy Ducha Świętego, aby głosił Ewangelię dla dobra powierzonej mu Parafii.
Okazją do podziękowań za 4-letnia posługę ks. Dawida w naszej Parafii będzie uroczystość odpustowa 8 maja,o godz. 18.00 której ks. Nominat będzie przewodniczył.
Polecamy ks. Dawida Waszej modlitwie.

KOMUNIKAT

Od poniedziałku, 20 kwietnia br.,  wprowadzone są nowe zasady dla uczestniczących w liturgii. Mamy mieć na twarzy maski zasłaniające usta i nos oraz zachowywać wymaganą odległość od siebie. Wprowadzono też nową zasadę określania liczby uczestniczących w liturgii obliczaną na podstawe powierzchni obiektu. W naszym kościele może na liturgii uczestniczyć 85 osób.

BÓG ZAPŁAĆ

ZA OFIARY SKŁADANE NA TACĘ PRZEZ INTERNET

KONTO PARAFIALNE

91 9484 1033 0305 5377 2003 0001

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED
UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 05-12.04.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

NIEDZIELĘ PALMOWĄ 05-12.04.2020

DECYZJĄ BISKUPA TORUŃSKIEGO OD NIEDZIELI PALMOWEJ DO WIELKIEJ SOBOTY LITURGIE WIELKIEGO TYGODNIA ODBYWAĆ SIĘ BĘ BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.

W CIĄGU DNIA KOŚCIOŁY BĘDĄ OTWARTE DO PRYWATNEGO NAWIEDZENIA JEDYNIE PÓŁ GODZINY PRZED CEREMONIAMI WIELKIEGO TYGODNIA KOŚCIÓŁ ZOSTANIE ZAMKNIĘTY.

1.Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wchodzimy przeżywanie najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich. Dni te uobecniają misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Szczytem obchodów świąt wielkanocnych jest Triduum Paschalne. Rozpoczniemy je Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 18.00. W tym dniu dziękujemy Jezusowi za Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

2.W Wielki Piątek cały Kościół adoruje Krzyż Chrystusa, na którym zawisło „Zbawienie Świata”. Początek ceremonii o godz. 18.00. Po ceremoniach adoracja przy Bożym Grobie do godz. 24.00. W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy. Prosimy o przynoszenie kwiatów do grobu Pańskiego bez dekoracji do Wielkiego Piątku. Podczas prywatnego nawiedzenia Grobu Pańskiego prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od siebie oraz zachowania wymaganej w danej chwili ilości wiernych w kościele [ 5 osób].

3. Wielka Sobota to dzień naszego trwania przy Grobie Pańskim. Adoracja od godz. 9.00. Nie będzie w tym roku święcenia pokarmów na wielkanocne stoły. Na stronie internetowej parafii umieszczony zostanie tekst modlitwy poświęcenia pokarmów w naszych domach.Ceremonię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 21.00 dziękując Bogu za dzieło naszego odkupienia i wyznając wiarę w Boską Moc Jezusa wyrażoną w zmartwychwstaniu.

4.Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego msze święte o godz. 7.30, 9.30, 11.00 i 12.30. oraz wyjątkowo w tym roku wieczorem o godz. 18.00. Od tej niedzieli liczba wiernych na liturgii może liczyć 5 osób. Nadal jednak obowiązuje dyspensa Biskupa toruńskiego od uczestnictwa we Mszy Świętej.

5.W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek kancelaria parafialna nieczynna.

6.W zakrystii i domu parafialnym można jeszcze odbierać kartki do spowiedzi wielkanocnej.Przypominamy że czas spowiedzi wielkanocnej trwa do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

7.Za tydzień kolekta gospodarcza na nowe inwestycje w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim którzy wspierają parafię na bieżące utrzymanie wpłacając ofiary na konto

8.Do nabycia w zakrystii,,Niedziela’’ dla dzieci ,,Świat Misyjny’’oraz świece -paschaliki wielkanocne dzieło Caritas wspierające w tym roku seniorów.

9.Polecamy naszą posługę kapłańską Bożej Opaczności, wyrażając nasz głęboki ból z tego powodu, że najważniejsze ceremonie roku liturgicznego odprawimy bez Waszej obecności. Polecamy Was wszystkich naszym modlitwą jednocześnie prosząc o modlitwę za nas, waszych duszpasterzy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WIELKIEGO TYGODNIA

DRODZY WIERNI !

 

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. związaną ze stanem epidemii w Polsce

 

LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTUNIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB!

Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób.

Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

 

OBRZĘDY NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO BĘDĄ SPRAWOWANE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH.

Dziękujemy za zrozumienie!

Wasi Duszpasterze