Wspomnienie Patrona, św. Stanisława, Biskupa i Męczennika

2016_uroczystosc_patron_018 maja cały Kościół w Polsce uroczyście wspomina swojego Patrona, św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. Również nasza wspólnota parafialna tego dnia uczciła swojego Świętego Patrona!
Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył Ks. Biskup Andrzej Suski w koncelebrze Ks. Proboszcza i Ks. Kanonika Zdzisława Syldatka z sąsiedniego Mniszka. Zaszczyciło nas również swoją obecnością licznie zebrane duchowieństwo z obydwu dekanatów Grudziądza. Wśród wiernych wypełniających świątynię szczególnie uwagę przykuwały dzieci pierwszokomunijne kończące Biały Tydzień.
W swojej homilii Ksiądz Biskup odwołując się do przeczytanej Ewangelii wyszedł od obrazu Jezusa, Dobrego Pasterza. Wspominając, że wielu było takich duchownych, którzy naśladowali Jezusa. Wśród nich jednym z najsławniejszych jest św. Stanisław. Tym co zdecydowało o jego wielkości i wyjątkowości była wierność – wierność Bogu w miłości. Ta wierność jest motywem i sensem działania i poświęcenia. Ks. Biskup zauważył, że nie musiał się nasz Patron narażać, miał możliwość układania się z królem. Ale on był wierny Ewangelii Jezusowej! „Tak wierność Bogu spotkała się z ludzką przemocą, zarazem ludzką słabością… Staje się wzorem wierności Bogu aż do końca, aż do męczeństwa. Poszedł bowiem śladami Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza”.
Biskup Andrzej mówił także o wierności św. Stanisława wobec ludzi, dla których był pasterzem. Król „zabił pasterza, ale nie zabił wierności Bogu i człowiekowi. Ta wierność stała się chlubą i wzorem naśladowania dla innych” – wielu naśladowców zostało wymienionych z imienia i nazwiska.
Kolejnym przejawem wierności św. Stanisława była wierność Ojczyźnie, przez którą stał się patronem ładu moralnego. „Potrzeba ludzi sumienia” – mówił Ksiądz Biskup – gdyż jeśli takich nie będzie na nic nie przydadzą się wprowadzane wielorakie reformy.
Zachęcił nas wszystkich Ksiądz Biskup do wspólnej modlitwy w intencji naszej parafii, a także do modlitwy o nowe i święte powołania do służby Bożej.
Pod koniec Mszy św. Ksiądz Biskup pobłogosławił rodziny, które zaczynają formację w nowopowstałej wspólnocie Kościoła Domowego wręczając każdej z nich księgę Pisma Świętego i życząc wielu Bożych łask.
Procesja dookoła kościoła z Najświętszym Sakramentem zakończyła uroczystości odpustowe.
Uczestniczące w Mszy św. dzieci pierwszokomunijne po liturgii miały okazję do wspólnej fotografii z Księdzem Biskupem Andrzejem. Podobne zdjęcie zrobiono Służbie Ołtarza i Kościoła Domowego.
Pod koniec uroczystej agapy w plebanii Ksiądz Biskup wobec zebranego duchowieństwa ogłosił, że naszego Księdza Proboszcza mianował kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim za przygotowanie uroczystości odpustowej i jej wspólne przeżywanie.