Kolęda 2017/18

KOLĘDA 2017/2018

Od 27 grudnia rozpocznie się wizyta duszpasterska zwana kolędą, która jest okazją spotkania duszpasterzy z wiernymi w ich domach. Kapłani kierowani miłością pasterską odwiedzają wiernych z Bożym błogosławieństwem, modlą się razem z domownikami oraz umacniają w wierze i praktykach religijnych. Kolęda ma również służyć pogłębieniu więzi pomiędzy duszpasterzami i parafianami, dlatego postarajmy się, aby uczestniczyć w tym spotkaniu najlepiej w pełnym składzie domowników. Jeśli jest to możliwe w dniu kolędy uczestniczmy najpierw w codziennej eucharystii, od której to błogosławieństwo bierze swój początek.

Kolędujemy w dni powszednie od godz. 16.00, w sobotę i niedzielę od godz. 14.00.

W czasie kolęd biuro parafialne czynne tylko w poniedziałki i środy od godz. 11.00 do 12.00

Podczas kolędy tak jak w ubiegłym roku, prosimy o dodatkowe ofiary budowlane, które przeznaczamy na nowe inwestycje. W 2018 roku planujemy ufundować kolejne witraże do kościoła w panelach z dodatkową szybą, która zapewni większą termiczność okien. Zaplanowaliśmy również malowanie naszej świątyni, której wstępny koszt wyniesie 80.000 złotych.Te inwestycje podejmujemy jako kolejny etap przygotowania świątyni do uroczystej konsekracji.

Kopertę z ofiarą budowlaną na witraże podpiszmy swoim nazwiskiem, które odnotujemy w pamiątkowej księdze fundatorów witraży w naszej świątyni.

Plan kolęd 2017/2018

1. 27 GRUDZIEŃ – środa – 16.00
ks. proboszcz Kulerskiego 16
ks. Sławomir Kulerskiego 6
ks. Dawid Sobieskiego 54

2. 28 GRUDZIEŃ – czwartek – 16.00
ks. Proboszcz Kulerskiego 14
ks. Sławomir Kulerskiego 10
ks. Dawid Kulerskiego 2

3. 29 GRUDZIEŃ – piątek – 16.00
ks. Proboszcz Sujkowskiego 2
ks. Sławomir Kulerskiego 7
ks. Dawid Rakowskiego 7

4. 30 GRUDZIEŃ – sobota – 14.00
ks. Sławomir Bałtucia 1
ks. Dawid Sobieskiego 36 i 38

5. 2 STYCZNIA – wtorek – 16.00
ks. Proboszcz Froelicha 15
ks. Sławomir Sobieskiego 30
ks. Dawid Sobieskiego 20

6. 3 STYCZNIA – środa – 16.00
ks. Proboszcz Sobieskiego 17
ks. Sławomir Kulerskiego 28
ks. Dawid Sobieskiego 52

7. 4 STYCZNIA – czwartek – 16.00
ks. Proboszcz Hubala 2
ks. Sławomir Sobieskiego 50
ks. Dawid Sobieskiego 32

8. 5 STYCZNIA – piątek – 16.00
ks. Sławomir Kulerskiego 20 m 52-91
ks. Dawid Kulerskiego 20 m 1-51

9. 6 STYCZNIA – sobota – 14.00
ks. Sławomir Sobieskiego 8
ks. Dawid Sobieskiego 18

10. 7 STYCZNIA – niedziela – 14.00
ks. Proboszcz Sobieskiego 4 m 1-30
ks. Sławomir Sobieskiego 4 m 31-65
ks. Dawid Kulerskiego 3

11. 8 STYCZNIA – poniedziałek – 16.00
ks. Proboszcz Kulerskiego 5
ks. Sławomir Mastalerza 2 m 41-75
ks. Dawid Mastalerza 2 m 1-40

12. 9 STYCZNIA – wtorek – 16.00
ks. Proboszcz Bałtucia 6
ks. Sławomir Kulerskiego 4
ks. Dawid Hubala 3 i 4

13. 10 STYCZNIA – środa – 16.00
ks. Proboszcz Sobieskiego 26
ks. Sławomir Kulerskiego 22
ks. Dawid Sobieskiego 13

14. 11 STYCZNIA – czwartek – 16.00
ks. Proboszcz Sobieskiego 28
ks. Sławomir Sobieskiego 3
ks. Dawid Kruczkowskiego i domki, Konstytucji 3 Maja i Różanowicza

15. 12 STYCZNIA – piątek – 16.00
ks. Sławomir Hubala 1
ks. Dawid Łęgi 11

16. 13 STYCZNIA – sobota – 14.00
ks. Proboszcz Kulerskiego 12 i 18
ks. Sławomir Sobieskiego 19
ks. Dawid Sybiraków 2

17. 14 STYCZNIA – niedziela – 14.00
ks. Proboszcz Gąsiorowskiego 2 m 51-90
ks. Sławomir Kulerskiego 8
ks. Dawid Gąsiorowskiego 2 m 1-50

18. 15 STYCZNIA – poniedziałek – 16.00
ks. Proboszcz Froelicha 12, 13
ks. Sławomir Sybiraków – domki
ks. Dawid Łęgi 1

19. 16 STYCZNIA – wtorek – 16.00
ks. Proboszcz Sujkowskiego 4 i 6
ks. Sławomir Sobieskiego 42
ks. Dawid Sobieskiego 46

20. 17 STYCZNIA – środa – 16.00
ks. Proboszcz Sobieskiego 7 i 9
ks. Sławomir Hubala 6 i Bołtucia 2
ks. Dawid Mastalerza 4

21. 18 STYCZNIA – czwartek– 16.00
ks. Proboszcz Sobieskiego 6
ks. Sławomir Sobieskiego 40

22. 19 STYCZNIA – piątek – 16.00
ks. Proboszcz Łęgi 5 m 51-85
ks. Sławomir Łęgi 5 m 1-50

23. 20 STYCZNIA – sobota – 14.00
ks. Proboszcz Dębowe Wzgórze, Rataja i Mazowiecka
ks. Sławomir Łęgi 13
ks. Dawid Sujkowskiego 3 i 5

24. 21 STYCZNIA – niedziela – 14.00
ks. Proboszcz Sobieskiego 14 i 16
ks. Sławomir Kulerskiego 24
ks. Dawid Bałtucia 3 i 5

25. 22 STYCZNIA – poniedziałek – 16.00
ks. Proboszcz Rakowskiego 9
ks. Sławomir Kulerskiego 30
ks. Dawid Kulerskiego 26

26. 23 STYCZNIA – wtorek – 16.00
27. ks. proboszcz Sobieskiego 8A
ks. Sławomir Sujkowskiego 1
ks. Dawid Sobieskiego 15

27. 24 STYCZNIA – środa – 16.00
28. ks. Proboszcz Sobieskiego 23
ks. Sławomir Sobieskiego 21
ks. Dawid Sobieskiego 22

28. 25 STYCZNIA – czwartek – 16.00
ks. Sławomir Kruczkowskiego 17
ks. Dawid Sobieskiego 44

Jeśli z różnych powodów nie mogliśmy przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie a chcemy pobłogosławić nasze mieszkania, prosimy o osobisty kontakt w Kancelarii Parafialnej lub w zakrystii po mszach świętych.

Dodatkowe kolędy odbędą się w czwartek 25 stycznia lub w innym umówionym terminie.