Początek kursu lektorskiego

2016_monistrant_02W sobotę, 6 lutego, w naszej parafii zaczęły się przygotowania do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Bierze w nich udział grupa prawie 30 ministrantów z parafii rejonu grudziądzkiego: z Grudziądza (parafie WNMP, Podwyższenia Krzyża Św. i św. Stanisława), Gruty, Chełmna i Wielkich Łunaw.
Organizatorem spotkań jest Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej z rejonowymi duszpasterzami. W naszym rejonie za przeprowadzenie kursu odpowiada ks. Andrzej. Kurs rozpoczął się Mszą św. w kościele na Rządzu, którą sprawował ks. Andrzej. Modliliśmy się o owocne przeżycie kolejnych tygodniu. W Słowie Bożym zachęcił nas do pogłębiania swojej przyjaźni z Chrystusem.
Następnie w salce parafialnej odbyło się spotkanie organizacyjne i pierwsza z katechez mówiąca o historii posłudze lektora i współcześnie obowiązujących przepisach w tej kwestii. Spotykać się będziemy przez kilka kolejnych tygodniu, by przez formację duchową, liturgiczną, biblijną i fonetyczną jak najlepiej przygotować się do nowych zadań w naszych parafiach. Polecamy ten czas opiece Ducha Świętego i Świętych Patronów Służby Liturgicznej.