Biuro parafialne

slide

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentów świętych

CHRZEST

 • akt urodzenia dziecka (odpis) – do wglądu,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek i adres),
 • o przyjęcia zadania rodzica chrzestnego mogą być dopuszczone osoby, które ukończyły 16 lat, przyjęły Sakrament Bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874) – dlatego osoby spoza parafii muszą przedłożyć zaświadczenie od własnego proboszcza, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

CHRZTY odbywają się zawsze w 3. niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30!
czyli: 18 października, 15 listopada i w Święta Bożego Narodzenia – 25 grudnia!!!

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu.

MAŁŻEŃSTWO
narzeczeni powinni zgłosić się w biurze parafialnym na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • świadectwo bierzmowania (chyba, że jest już uwzględnione w metryce chrztu),
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Dane adresowe

DIECEZJA TORUŃSKA
Rzymsko-Katolicka Parafia
pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
ul. Konstytucji 3 Maja 45,
86-300 Grudziądz
tel. (056) 46 307 77

Kancelaria

Kancelaria Parafialna
godziny otwarcia:

Poniedziałek: 11.00 – 12.00
Środa: 16.00 – 17.00
Czwartek: 16.00 – 17.o0
Piątek: 16.00 – 17.o0

Shares