Obchody 2. rocznicy śmierci ks. kanonika Janusza Majewskiego